TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG ” CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ LẦN II” TẠI TRƯỜNG THPT BẢO LÂM

1. TỔNG THU ĐÓNG GÓP : 15.500.000 VNĐ

2. TỔNG CHI HỌC BỔNG “CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ LẦN II” : 13.500.000 VNĐ

NỘI DUNG CHI : 45 PHẦN HỌC BỔNG, MỖI PHẦN 300.000 VNĐ CHO 45 EM HỌC SINH CÓ KẾT QUẢ  HỌC TẬP CAO NHẤT CỦA 41 LỚP.

3. SỐ TIỀN CÒN LẠI : 2.000.000 VNĐ

Tạm thời lưu vào quỹ, sẽ dùng để hổ trợ thêm chi phí đi lại, ăn ở cho một số em  học sinh có hoàn cảnh  khó khăn trong kỳ thi đai học sắp đến.

4. DANH SÁCH ĐÓNG GÓP CHO CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG ” CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ LẦN II”

http://nguoibaolam.com/danh-sach-dong-gop-quy-hoc-bong-chap-canh-uoc-mo-lan-ii/

5. DANH SÁCH CÁC EM HỌC SINH NHẬN HỌC BỔNG ” CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ LẦN II”

http://nguoibaolam.com/danh-sach-45-hoc-sinh-duoc-nhan-hoc-bong-chap-canh-uoc-mo-lan-ii-tai-truong-thpt-bao-lam/

6. MỘT SỐ HÌNH ẢNH BUỔI LỄ TỔNG KẾT  NĂM HỌC VÀ TRAO HỌC BỔNG ” CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ LẦN II” ( đang cập nhật thêm)

http://nguoibaolam.com/hinh-anh-buoi-le-tong-ket-nam-hoc-2013-2014-tai-truong-thpt-bao-lam/

7. BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GIÁO DỤC TRUNG HỌC NĂM HỌC 2013-2014

http://nguoibaolam.com/bao-cao-thuc-hien-nhiem-vu-giao-duc-trung-hoc-nam-hoc-2013-2014/

Thay mặt nhóm ” Người Bảo Lâm” xin gửi đến các  anh chị đã tham gia đóng góp quỹ học bổng ” chắp cánh ước mơ” lần 02 lời cám ơn chân thành và tri ân những tình cảm tốt đẹp mà anh chị đã dành cho các em học sinh.

Kính chúc anh chị dồi dào sức khỏe,  thành công trong công việc và hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ, chia sẽ của anh chị trong các chương trình sắp tới.

 

Admin/Sơn

Leave a Comment.