TIẾP TỤC ĐỒNG HÀNH CÙNG CHƯƠNG TRÌNH “CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ”

Kính gửi: quý anh, chị cựu học sinh Trường THPT Bảo Lâm!
“Chắp cánh ước mơ” là chương trình hỗ trợ liên tục từng tháng đến các đệ, muội có hoàn cảnh gia đình khó khăn về kinh tế nhưng đã nỗ lực vươn lên để học tập tốt, bắt đầu từ tháng 9 đến hết tháng 5 hằng năm.
-Mục đích: Hỗ trợ thường xuyên đến các em có kết quả học tập đạt từ loại khá trở lên.
-Mức hỗ trợ: Năm trăm ngàn đồng (500.000đ)/tháng/em.
-Cách thức hỗ trợ: Trao trực tiếp đến các em vào đầu mỗi tháng.
-Ghi chú: Chúng tôi tiến hành khảo sát thực tế hoàn cảnh gia đình từng em, thông qua danh sách đề nghị của Đoàn trường THPT Bảo Lâm, quý thầy cô chủ nhiệm các lớp.
Chương trình này đã thực hiện được 04 năm, mỗi năm hỗ trợ từ 08-10 em.
Năm học 2016-2017 sắp đến, bên cạnh những anh, chị đã tham gia, tiếp tục tham gia chương trình này, chúng tôi xin kêu gọi quý anh chị là cựu học sinh của Trường tham gia ủng hộ cho quỹ để có thể hỗ trợ được các em của chúng ta tốt hơn và hiệu quả hơn.
CÁCH THỨC ỦNG HỘ: Mỗi tháng, mỗi anh, chị đóng góp 200.000 đồng. Quý AC nào ở xa thì có thể đóng góp một lần, nhiều lần, chúng tôi sẽ gửi vào tài khoản và trích hỗ trợ các đệ, muội từng tháng.
Mọi đóng góp xin gửi về số tài khoản mang tên: Đặng Thế Linh 5495215007227 Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn chi nhánh Bảo Lâm (Quý anh chị khi chuyển khoản nhớ gửi lời nhắn họ tên … để Linh biết và nhập danh sách để minh bạch quỹ).
TRÂN TRỌNG CẢM ƠN NHỮNG TẤM LÒNG CỦA QUÝ ANH CHỊ!

Leave a Comment.