Thông báo tổng kết “CHƯƠNG TRÌNH XE ĐẠP ĐẾN TRƯỜNG 2016”

Kính gửi ace cựu học sinh Trường THPT Bảo Lâm!

Qua 03 tháng vận động ủng hộ, chương trình “xe đạp đến trường” đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các ace, kết quả thực hiện như sau.

1. Tổng số tiền ủng hộ: 6.000.000đ (sáu triệu vnđ).
2. Số xe đã trao tặng 09xe/09em.
Mỗi xe giá 700.000đ (bảy trăm ngàn vnđ)- xe đạp cũ nhưng vẫn còn tốt.
(sau khi kỳ kèo mặc cả với ông chủ đã bớt đc 300k. Địa điểm mua xe: xe đạp thanh sơn đối diện tạp hoá hạnh hữu ngã 4 chợ bảo lâm).
3. Tổng số ace ủng hộ: 05 ace gồm:
Chị Thư Kiều Lê, anh Son Nguyen Xuan, chị Loc Kerwin usa, anh Bao Huy Lê, anh Linh Đặng Thế.

*dưới đây là danh sách các em ở các trường được tặng xe.
Mọi thắc mắc xin liên hệ anh Đặng Thế Linh, số đt: 0917110511, email: Dangthelinh1979@gmail.com.
** sẽ tiếp tục cập nhật các hình ảnh sau ngày 05/9.

xedap1
xedap5

xedap4

xedap3

xedap2

Leave a Comment.