DANH SÁCH ỦNG HỘ CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG “TIẾP SỨC ĐÊN TRƯỜNG LẦN 1” DÀNH CHO CÁC HỌC SINH CẤP 1&2 TRÊN CÁC TRƯỜNG THUỘC HUYỆN BẢO LÂM

STT TÊN CHỔ Ở
HiỆN  NAY
Ủng hộ bằng
tiền mặt
ủng hộ
vật chất
1 a.Sơn hcm      1,000,000.00
2 A.Tiến hcm        500,000.00
3 vietnamfabric.com hcm  2,500,000.00 1000 cuốn tập
& 1000 cây viết
4 c.Thảo (kawai) hcm      1,000,000.00
5 a.tiến Long hcm        500,000.00
6 a.Vũ Duy hcm        500,000.00
7 c.Ca Nguyễn hcm        500,000.00
8 a.Quỳnh( bauxit) bảo lâm        500,000.00
9 a.Quỳnh( bauxit) bảo lâm 1 xe đạp
10 a. Linh( T.Đảng) bảo lâm        500,000.00
11 a. Linh( T.Đảng) bảo lâm 1 xe đạp
12 a.tuấn( p.công thương) bảo lâm        500,000.00
13 a.tuấn( bauxit) bảo lâm        500,000.00
14 thầy vũ (t.Bảo Lâm) bảo lâm        500,000.00
15 a.Kiên (ks nông nghiệp) bảo lâm        500,000.00
16 thầy Khu (trường cấp 2) bảo lâm        500,000.00
17 Sơn ( linh Mục) bảo lâm        500,000.00
18 A.Thọ( vi tính Bảo Lâm) bảo lâm        500,000.00
19 c.Thủy (.p công thương) bảo lâm        500,000.00
tổng cộng      10,000,000.00

chi tiết tổng hợp học sinh và trường được nhận học bổng ” tiếp sức đến trường lần 1″ xem link bên dưới

http://nguoibaolam.com/danh-sach-cac-hoc-sinh-truong-nhan-hoc-bong-tiep-suc-den-truong-lan-1-tai-huyen-bao-lam/

nguồn: admin

Leave a Comment.