DANH SÁCH CÁC HỌC SINH & TRƯỜNG NHẬN HỌC BỔNG ” TIẾP SỨC ĐẾN TRƯỜNG LẦN 1″ TẠI HUYỆN BẢO LÂM

 

DANH SÁCH TỔNG HỢP CÁC HỌC SINH CẤP 1&2 TẠI HUYỆN BẢO LÂM NHẬN HỌC BỔNG CHƯƠNG TRÌNH ” TIẾP SỨC ĐẾN TRƯỜNG LẦN 1-2014″
STT TÊN TRƯỜNG XÃ ( THỊ TRẤN) SỐ HỌC SINH CẦN HỔ TRỢ
1 TRƯỜNG TH&THCS LƯƠNG THẾ VINH LỘC PHÚ 100
2 TRƯỜNG TH & THCS HOÀNG HOA THÁM LỘC BẮC 150
3 TRƯỜNG TH & THCS BẾ VĂN ĐÀN B’LÁ 100
4 TRƯỜNG THCS LỘC TÂN LỘC TÂN 192
5 TRƯỜNG TH LỘC BẮC LỘC BẮC 150
TỔNG CỘNG   692

CHI TIẾT TỪNG TRƯỜNG ( LINK BÊN DƯỚI)

THOP HOANGHOATHAM

THOP BEVANDAN

THOP LOCTAN

THOP LUONGTHEVINH

THOPLOCBAC

Leave a Comment.