BÁO CÁO Danh sách ủng hộ quỹ học bổng “TIẾP SỨC ĐẾN TRƯỜNG” (Cập nhật từ ngày 02/6/2016-04/9/2016

STT HỌ VÀ TÊN SỐ TIỀN GHI CHÚ
1. Chị Lê Thị Kiều Thư 1.000.000
2. Cô giáo Trần Thu Ngọc 1.000.000
3. Anh Đặng Vũ Duy 1.000.000
4. Anh Du Trung Kiên (Kiên mộc) 1.000.000
5. Thầy Đặng Tiến Vũ 600.000
6. Anh Phan Bùi Tuấn 1.000.000
7. Chị Saka Tuyền 500.000
8. Chị Diệp Lộc Ngãi 200.000
9. Anh Duy Quân 300.000
10. Chị Lộc Kerwin (USA) 1.200.000
11. AC Hùng Như CF Gin 500.000
12. Cô giáo Hà Thu (Trần Hưng Đạo) 200.000
13. Cô Dương Thị Nga 12k98 300.000
14. Cô Hoàng Thị Hiếu 12k98 300.000
15. Anh Trần Quỳnh 500.000
16. Trương Công Điền 12k98 500.000
17. Chị Mỹ Lệ 200.000
18. Chị Ngân, Hằng, Anh K’ Khánh (Huyện đoàn Bảo Lâm) 700.000
19. Cô giáo Phùng Thị Cúc (Daisy Phùng) 300.000
20. Linh mục Vũ Thái Sơn 1.000.000
21. Anh Nguyễn Hà Lâm 1.000.000
22. Anh Nguyễn Tiến Long 1.000.000
23. Anh Nguyễn Dũng 1.000.000
24. Anh Nguyễn văn Huy 300.000
25. Chị Nguyễn Bích Hạnh 1.000.000
26. Chị Thảo (quán Út Thảo) 1.000.000
27. Anh Nguyễn Hà Tiên 2.000.000
28. Anh Dương Vũ Sơn 2.000.000
29. Công ty TNHH Tiêu Điểm Sáng 1.000.000
30. Công ty TNHH Kinh Doanh Thực Phẩm Toàn Cầu 2.000.000
TỔNG CỘNG: 24.600.000

Leave a Comment.